Plaćanja

Pretplatnici imaju mogućnost izbora načina plaćanja, kao i dinamike plaćanja pretplata.

Pretplatu možete plaćati općom uplatnicom ili kreditnim karticama—Premium Visa, MasterCard, Diners i Visa.

Pretplatu možete plaćati i-računom čime štedite vrijeme, novac i papir.

Načini plaćanja ovise o modelu pretplate. Ovisno o modelu, pretplatu možete plaćati i različitim dinamikama: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.